O středisku

Junák - český skaut, středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou z. s., tak zní celý název naší jednotky. Sídlo střediska sice leží na Vysočině, ale organizačně patříme pod okres Jindřichův Hradec a následně tedy pod Jihočeský kraj.

Náš název je i naše heslo. Fidelis et Fortis znamená věrní a silní. Věrní skautskému poslání a principům. Silní v našem přesvědčení, přátelství a aktivitě. Znakem střediska je symbol čtyřnásobného ohně a zákonů lesní moudrosti od Ernesta Thompsona Setona.

Středisko sdružuje celkem čtyři oddíly (1.koedukovaný oddíl Gatlida, 7. dívčí oddíl Činčapi anpetu wi, 9.chlapecký oddíl Devítka a 6. oddíl oldskautů Staří vlci), které aktivně fungují v Kamenici n. Lipou, Nové Včelnici a Bohdalíně. Členská základna střediska čítá více než 100 členů, z toho přes 80 % tvoří děti do 15 let.

Kraj, ve kterém žijeme, nám dává úžasné prostředí pro rozvoj skautských znalostí, dovedností i upevňování postojů. Táboření, výpravy a pravidelné schůzky prověřují naši samostatnost a spolupráci, houževnatost a službu druhým. Pro svoji činnost máme k dispozici tři skautské klubovny a střediskovou základnu Srub 6. míle na Johnyho louce.

Mezi největší veřejné projekty střediska Fidelis et Fortis patří:

  • Hra MAFIE – večerní hra, které se účastní od roku 2004 kolem 200 hráčů z celé České republiky. Poslední ročníky se pořádali v Českých Budějovicích. (fotky)
  • EXPLORER – akční den pro děti v Kamenici nad Lipou, kde mohou malí návštěvníci střílet z luku, překonávat lanové překážky, rukodělně tvořit či se seznámit s aktivitami kamenických skautů. (fotky).
  • Adventní skautovánky/Čertoviny – tradiční předvánoční akce pro děti, která se pořádá v kulturním domě v Bohdalíně. (fotky)
  • Tříkrálová sbírka – každoročně spolupracujeme s Českou katolickou charitou při organizaci Tříkrálové sbírky v Kamenici nad Lipou, Nové Včelnici a okolních vesnicích. (fotky).
  • Jsme otevření všem lidem, nehledě na věk, kteří chtějí naplňovat motto světové skautské organizace Tvoříme lepší svět.